American Cancer Society Birthday Aug. 2009 - heraldandtribune